Башкаруу. Педагогикалык (илимий-педагогикалык) кызматкерлер