Окуу процессин материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу жана жабдуу