Билим берүү уюмунун түзүмү жана башкаруу органдары