Көп берилүүчү суроолор

Ломоносов атындагы НОШК Москва мамлекеттик университетинине кабыл алуу эки этапта жүргүзүлөт: кабыл алуунун I этабы жана кабыл алуунун II этабы (жайкы мектеп). Кабыл алуунун I этабына катышуунун милдеттүү шарты болуп алдын ала катталуу жана катышуучунун мыйзамдуу өкүлү менен бирге кабыл алуу үчүн арызды толтуруу саналат.

 1. Каттоо
 2. Сыноодон өтүп жатат
 3. Тесттен өткөн учурларда (документтерди берүү жана келишим түзүү)

Билим берүү шарттары

 • Саат 08:00дөн 17:00гө чейин толук күндүк окуу
 • Күнүнө үч маал тең салмактуу тамактануу
 • Окуу учун ынгайлуу шарттар
 • Класста окуучулардын саны 20-22 адамга чейин жетет
 • Долбоордук формадагы сабактардын уникалдуу методологиясы
 • Илимий-изилдее — студенттердин алдыцкы иш-аракети
 • Жогорку квалификациядагы мугалимдер
 • Тандап алган окуу профилине ылайык предметтерди терендетуу
 • 10% дан 100% чейин аткаруу үчүн арзандатуулар бар
 • Бир үй-бүлөдөн эки же андан көп балдарды кабыл алууда окуу акысына 20% жеңилдик берилет
 • Каалоочулар үчүн которуу каралган
Notice: Undefined variable: j in /home/f/f02079ed/lomonosova.kg/public_html/wp-content/themes/lomonosov/page-admission.php on line 25

Мектепке чейинки билим берүү бөлүмүнүн тайпасында 12-16 адам, башталгыч класста 14-16 адам, мектептин негизги классында 14-16 адам, жогорку класста 2ден 12 кишиге чейин адистештирилген кичи топтордо агымдык окутуу бар.

Окуунун наркына билим берүү программасы, логопед жана психолог менен сабактар, мектепте бала багуу, 3 маал тамактануу, бассейн, кошумча билим берүү ийримдери кирет.

Күнүнө 3 маал, үйдө жасалган тамак

Ооба, кошумча төлөм бар.

Бирдиктүү форма жок, бардык окуучулар окуу жайдын эрежелерине ылайык мектептик дресс-кодду сакташат

Мамлекет тарабынан берилген документтер берилет.

Мектепти көрүү жана мугалимдер менен баарлашуу үчүн таанышуу жолугушуусуна катталыңыз!

Спасибо за заявку!