Окуучулардын маалыматтык коопсуздугун камсыз кылуу жаатындагы жергиликтүү ченемдик укуктук актылар